Heeft uw platte dak onderhoud, dakinspectie of dakbeheer nodig?

Overlast regenwater in bijna alle gemeenten

Ruim 90 procent van de gemeenten heeft te maken met regenwateroverlast. Water op straat en in gebouwen vormen de grootste overlast.

Dat bleek woensdag uit een onderzoek gehouden onder 203 gemeenten door Stichting Rioned, het platform, kenniscentrum en de belangenbehartiger van de rioleringszorg in Nederland.


De regenwateroverlast doet zich in de gemeenten op enkele plaatsen voor en is meestal van korte duur. Slechts 10 procent heeft te maken met grootschalige overlast. De meeste problemen doen zich voor op bekende plekken. Zo heeft 60 procent van de gemeenten locaties waar de regenwateroverlast de afgelopen vijf jaar meerdere keren is opgetreden.

16 Procent van de gemeenten heeft op nieuwe locaties met overlast te maken gekregen.

Veel gemeenten ervaren dat de regenwateroverlast toeneemt. Bijna de helft van de gemeenten geeft aan de laatste jaren relatief vaak te zijn getroffen door extreme buien. Ook is, volgens de gemeenten, de aandacht van bewoners, politiek en pers toegenomen.


De belangrijkste oorzaken van regenwateroverlast zijn onder meer onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering, verstopte kolken, toestroming naar lage punten in het maaiveld en onvoldoende werking van de ontluchtingsleidingen in woningen.


bron: ANP Terug naar nieuwsoverzicht

Andere onderwerpen:
Dakreparaties  |  Daklekkage  |  Onderhoud dak  |  Dakonderhoud en service  |  Dakbeveiliging  |  Dakservice  |  Dakbeheer  |  Nieuws en informatie over isolatie en dakbedekking voor platte daken | Dakreparatie

Inspectie en onderhouds-
abonnement

  • periodieke visuele inspectie
  • grondige reiniging
  • kleine reparaties
  • heldere rapportage van elk dakbouwdeel
  • conditiemeting
  • advies over direct te nemen maatregelen
meer informatie   aanvragen

Aangenaam... Kewodak service!